OKTOBER 2022 - NYE LA9K

LA9K
KRISTIANSANDSGRUPPEN AV NRRL
VI ER QRV 145.750 SUBTONE 123.HZ
Go to content

OKTOBER 2022

MØTER/DROP-IN
Lørdag 15.oktober ! Vi skulle kjøre JOTA/JOTI,men ingen speidere dukket opp bare en leder.Det var lagt opp til å kjøre med 2 stasjoner,ja sånn kan det gå.Vi begynte å forberede oppsett av en ny antenne for HF,blei ikke ferdige så det kommer senere.Bilder av de som var på plass og Winlink stasjonen som kjører hele tiden når vi ikke er der.Det blei kake som Asle hadde med og vafelrøre som kom fra Vennesla.Ha en fin søndag og 73.
Tirsdag 18.Oktober. Ny antenne er oppsatt av LB2S Tore og LB7XI Morten,den skal brukes til operatørsplass 2 og med Kenwood TS850.Antennen er endefødet fra MyAntennas.

LA9K MEDLEMSMØTE ANDRE TORSDAG I MÅNEDEN DROP-IN TIRSDAG KVELD OG LØRDAG LA9K

BESØK LA9K.NET 465005 (update 10-03-2023)
Back to content