LA9K - Kristiansandsgruppen av NRRL

.net
Gå til innhold
Antennetrøbbel på Odderøya!
Se her

Kurs for deg som vil bli radioamatør - Sjekk her!

Saker til årsmøtet må sendes broa@la9k.net innen 29/2!

Amatørlisenskurs i regi av
LA4A Arendalsgruppen av NRRL og
LA9K Kristiansandsgruppen  av NRRL
startet 28. februar med 14 deltakere!

Fysisk oppmøte hos NKOM,

Kurset startet 28. februar kl 18.00 og går over 12 kurskvelder.
Kurset er et hybridkurs, du kan delta via nettkurs. Det er bygd opp slik at
man går gjennom lærestoffet i form av videoer og nett-quizer før man
møtes for å samtale om dagens tema, svare på spørsmål og løse oppgaver.

Lærebok er "Veien til internasjonal radioamatørlisens" kan
bestilles når du melder deg på.

Kurset krever egeninnsats. Vi antyder 10 timers arbeid per uke,
inkludert kurskvelden. Deltakerne vil få hjelp av lokale
radioamatører til å løse praktiske oppgaver.

Spørsmål rettes til LA2JEA, Asle Johan Solstad, 92 68 82 89 eller til broa@la9k.net.

Kalenderen her vil vise dato/tid for kurskveldene når disse blir fastsatt.
Medlemsmøte hver andre torsdag i måneden.Drop-in tirsdag kveld og lørdag formiddag.Sjekk møtekalenderen!Ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Besøkende:

hit counter
Tilbake til innholdet