LA9K - Kristiansandsgruppen av NRRL

.net
Gå til innhold
Antennetrøbbel på Odderøya!
Se her

Kurs for deg som vil bli radioamatør - Sjekk her!

Saker til årsmøtet må sendes broa@la9k.net innen 29/2!

Eugen Johannesen
Kjell Holbek
Jeg viser til hyggelig telefonsamtale.

Det vedlagte bildet er av min bestefar, Eugen Johannesen. Han var født i Christiania og utdannet instrumentmaker.
Hovedinteressene var fotografering og radio. Han laget bl.a. de fotografiapparatene som professor Carl Størmer
brukte i forbindelse med fastsettelse av hvor høyt oppe nordlyset befinner seg.

På radiosiden var han antagelig den første som satt i gang kringkasting i Norge. Senderen var i Kristiania,
og mottageren i Arendal. Hovedproblemer var å få riktig lengde og vinkel på antennene,
men ved hjelp av telefon ble det hele koordinert. Radioene var hjemmegjorte med deler fra USA.
Sammen med noen av sine mange barn, var han med på å bygge ut telefonnettet i Agderfylkene og Telemark.
Så konstruerte han en radiomottager som han satte i produksjon i Arendal. Igjen var det barna som viklet spoler,
mens kona, som hadde handelsbrev, prøvde å få endene til å møtes.

Han døde som en bitter mann i en alder av 104 år. Dels fordi en av direktørene i daværende Telegrafverket
hadde stjålet hans oppfinnelse av billed-telegrafen (forgjengeren til telefaksen), men også for en del hendelser
i.f.m. andre verdenskrig som aldri kunne tilgi.
Flere av hans arbeider og fotografier er samlet på Teknisk museum.

En litt ”artig” historie til slutt:
Jeg inviterte en gang bestefar med opp i fly, men det ville han ikke! ”Du kjenner ikke metallenes uberegnelighet”, sa han.
Årsaken var vel heller den at han i sin ungdom hadde latt seg friste til å bli med på en ballongoppstigning fra Kontraskjæret.
Så røyk lina, og luftseilasen havnet et sted i Nordmarka.  Bestefar slapp med skrekken, og Einar Rose gjorde turen udødelig
ved sin vise ”sett deg opp i kørja og la ballongen gå.”  

Hilsen
Ola Rustenberg
901 63 111

Medlemsmøte hver andre torsdag i måneden.Drop-in tirsdag kveld og lørdag formiddag.Sjekk møtekalenderen!Ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Besøkende:

hit counter
Tilbake til innholdet